letters440x260
Think different.
Apple campaign
 

Bureau Margés werkt(e) voor:

  • Rijkswaterstaat/Connekt
  • Radiuz Total Mobility
  • Museum Kranenburgh
  • Integraal Kankercentrum Zuid
  • Microkrediet voor Moeders
  • Plan Nederland
  • ASN Bank
  • Nassau Group
  • Vindépendant

Andere werkervaring:

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
manager communicatie en dienstverlening
– Verantwoordelijk voor marketing en communicatie (intern en extern, online en offline), beleidsontwikkeling, woordvoering, social media, dienstverlening, evenementen, fondsenwerving en partnerships.
– Professionaliseren, vernieuwen en ontwikkelen van de afdeling.
– Leidinggevende team van 12 medewerkers.

Sociale Verzekeringsbank
senior communicatieadviseur en plv directeur communicatie
– Ontwikkeling directie corporate communicatie
– Communicatiestrategie, creatieve concepten, woordvoering
– Organisatie SVB Conferenties en productie documentaires
– Twinning: uitwisselingsprogramma bedrijfsleven/overheid

NCB Naturalis
communicatiemanager
– Ontwikkeling afdeling Communicatie&Marketing
– Communicatie rond tentoonstellingen en wetenschappelijke werk
– Mediabeleid en woordvoering

ZIN, het klooster voor zingeving en werk
operational manager, lid MT
– Nieuw concept van consultancy vanuit een verbouwd klooster
– Positionering in wereld van zingeving, business spiritualiteit en training
– Marketing, PR, operational en facility management

Bikker Euro RSCG
consultant
– Adviestrajecten voor oa gemeente Rotterdam, ministerie van BZK, ministerie van EZ en ABN-Amro

Stage bij het European Space Agency in Parijs en het Frans Halsmuseum in Haarlem